Olin Øre Næse Halsklinik i Virum

Speciallæge Helle Olin

Klinikken ligger på Geels Plads 20, 3 sal i Virum, Lyngby Taarbæk, tæt ved Virum Station (Holte S-Tog).

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 8 og har længe åbent mandag. Der kræves ikke henvising til ørelæge.

Telefontid hver dag fra 9-12.30 på 45 85 88 50

Angående online tidsbestilling og afbestilling se mere under tidsbestilling.

Ved behov for akut tid, da kontakt klinikken telefonisk.

Vi gør vores yderste for at overholde de aftalte tider, men der kan komme akutte eller alvorlige tilfælde, som kan medføre, at der opstår ventetid. Vi håber på din forståelse for dette.

På klinikken tilbydes undersøgelse, behandling og vejledning ved alle øre-næse-halslidelser.

Forskellige infektionstilstande i ØNH-området undersøges og behandles.

Der undersøges og behandles for svimmelhed, bl. a. med undersøgelse med vHIT: video Head Impuls Test: hvilket er undersøgelse af den vestibulo-okulære refleks, hvor man tester funktionen af de strukturer, der er involveret i denne: buegangene, balancenerven og andre kranienerver samt øjenmuskler. Desuden udføres Dix-Hallpikes test mhp undersøgelse for løse ørekrystaller, som behandles med Epley eller Barbecue-Epley.

Hørenedsættelse og tinnitus undersøges og rådgives der om.

Lidelser med symptomer fra svælg og strube undersøges med fiberskop: en tynd bøjelig kikkert.

Der undersøges for søvnapnøe, som indbefatter målinger under søvn med registrering af blandt andet vejrtrækning og blodets indhold af ilt.

Klinikken undersøger for allergi incl. priktest og lungefunktionsundersøgelse samt igangsætter behandling.

Afbud skal gives senest 24 timer før aftalt tid.

Ved udeblivelse fra konsultation uden afbud vil der blive opkrævet 250 kr

Ved afbud og akut tid

CORONA-INFORMATION

Patienter med almindelige forkølelses- og influenzasymptomer skal ringe til klinikken med henblik på en sundhedsfaglig vurdering, før de møder op til en aftalt tid.

Alle personer med influenzasymptomer, forkølelse og feber, anses som mulige smittespredere. Dette gælder også for personer der ikke har været i risikoområder i udlandet eller har været i kontakt med personer smittet med Covid-19. Alle med influenzasymptomer, forkølelse og feber skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er rask. Ved alvorlige symptomer med åndenød og væsentlig påvirket almentilstand skal man ringe til sin egen læge.

Vi håber på forståelse og appellerer til at alle medvirker til at nedsætte smitterisikoen. Husk at hoste i ærmet eller væk fra andre, husk at vaske hænder eller bruge sprit efter kontakt med personer eller genstande der kan smitte.

DET PRIMÆRE HENSYN GÅR NU UD PÅ AT BESKYTTE PERSONER MED NEDSAT IMMUNSYSTEM OG ALVORLIGE KRONISKE LIDELSER (HJERTE- OG LUNGESYGDOMME, KRÆFT MM) MOD SMITTE. DESUDEN ER DET VIGTIGT AT SUNDHEDSPERSONALET IKKE SMITTES OG DERMED SÆTTES UD AF SPILLET