HVEM ER VI

Helle Olin er speciallæge i øre-næse-halssygdomme, og har været læge siden 1992.
Er bredt uddannet indenfor øre-næse-halssygdomme, og har specielt interesseret sig for øresygdomme, kræft i hoved-halsområdet, stemmelidelser og svimmelhed.
Helle Olin har været speciallæge i øre-næse-halssygdomme siden 2006, og var inden klinikovertagelsen afdelingslæge ved Gentofte Øre-næse- og halsafdeling.

Inge Øland er social-og sundhedassistent.
Inge tager telefonen, arrangerer tidsaftaler, laver allergiundersøgelser (priktests og lungefunktionsundersøgelser), assisterer ved operationer og hjælper til i patient behandlingen.

 

 

AKKREDITERING/TILSYN M.V.:

Klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel 2019:

Sammenfattende konklusion: 
“Klinikken har arbejdet konstruktivt med akkrediteringsprocessen, og der foreligger meget flotte dokumenter. Klinikken er placeret i meget fine lokaler med detalje for indretning. Klinikken har fokus på høj faglighed, høj patientsikkerhed og høj kvalitet. Akkrediteres med et meget flot resultat.”

 

Klinikken har haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed 2016:
Dokumentation kan findes på Styrelsen for Patientsikkerhed: stps.dk
Sundhedsprofessionelle og myndigheder/Tilsyn med områder/Private behandlingssteder/Tilsynsrapporter/Region Hovedstaden/Olin Øre Næse Halsklinik ved Helle Birgitte Dahl Olin

 

Tidligere akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel 2015:

 

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder 2016

 

Måling af Patientoplevet kvalitet 2017